Skip to main content

Misja i Cele

MISJA I CELE

Główną misją Fundacji Miłość i Nadzieja jest niesienie pomocy i miłości bliźniemu oraz nadziei na lepsze jutro. Pragniemy przybliżyć Boga do jak największej ilości pogubionych dusz. Wszystko to na Chwałę Jezusa i Maryi Niepokalanej.

CELE

Nasze główne cele to:

Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza jest prowadzona poprzez:
 • wydawanie katolickiej gazety ewangelizacyjnej „Ziarno Nadziei”, której zadaniem jest docieranie ze Słowem Bożym do osób zagubionych na życiowych drogach, jak i tych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
 • prowadzenie internetowego portalu ziarnonadziei.pl,
 • prowadzenie ewangelizacyjno-edukacyjnego kanału na YouTube.
W planach mamy wydawanie książek i muzyki, nad którą obecnie pracujemy.

Pomoc duchowa i docieranie do osób potrzebujących pomocy

Docieranie z gazetą „Ziarno Nadziei” oraz innymi projektami Fundacji Miłość i Nadzieja do osób wymagających pomocy i przekierowywanie ich do organizacji oferujących pomoc w danym zakresie.

 

Dotyczy to:
 • dzieci i młodzieży,
 • rodzin,
 • osób chorych i niepełnosprawnych,
 • osób bezdomnych i zagrożonych ubóstwem,
 • osób osieroconych,
 • osób zagrożone ubóstwem,
 • osób borykających się z uzależnieniami,
 • osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 • osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • osób w podeszłym wieku,
 • osób osamotnionych,
 • osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Aktywizacja osób wykluczonych

Propagowanie oraz realizacja nowatorskich inicjatyw (w tym katolickich) wpływających na zwiększanie świadomości i wiedzy oraz wyrównywanie szans wobec wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem grup społecznych. 

Działalność edukacyjna

Prowadzenie kanału YouTube.
Realizacja inicjatyw edukacyjnych wpływających na zwiększanie świadomości i wiedzy pośród wszelakich grup społecznych. 

Szerzenie wartości duchowych, społecznych i ekologicznych

Wspieranie społecznie, środowiskowo i ekonomicznie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Dotyczy się to także promowania gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska oraz rozwoju kapitału społecznego.

To co mamy najcenniejsze to nasze serce. Tylko otwarte i czyste jest w stanie ujrzeć Boga w bliźnim i wiele dla niego uczynić…

Fundacja Miłość i Nadzieja