Skip to main content

Gazeta katolicka

„Ziarno Nadziei”

GAZETA KATOLICKA

Przez ludzi dla ludzi…

„Ziarno Nadziei” to bezpłatna gazeta katolicka, która powstaje pod patronatem Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Opiekunem duchowym gazety jest o. Edward Staniukiewicz OFMConv z Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, który zajmuje się szerzeniem kultu o. Wenantego. Gazeta dociera do:
  • 182 zakładów karnych i aresztów śledczych w całej Polsce,
  • 13 szpitali, hospicjów i ośrodków onkologicznych,
  • ośrodków pomocy społecznej,
  • domów pogodnej starości,
  • domów samotnej matki,
  • domów dla bezdomnych,
  • ośrodków terapii uzależnień,
  • zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  • na ulice Warszawy i innych polskich miast.

Gazeta „Ziarno Nadziei” to narzędzie w rękach Boga, które umożliwia docieranie ze słowem Bożym, przynosząc uzdrowienie i nadzieję osobom najbardziej tego potrzebującym.

Jakiś czas temu dystrybuowaliśmy gazety „Ziarno Nadziei” na ulicy. Otrzymał ją m.in. młody mężczyzna, który wrócił do nas po około kwadransie mówiąc, że uratowaliśmy mu życie. Okazało się, że zanim otrzymał od nas gazetę szedł popełnić samobójstwo. Innym razem opublikowaliśmy w gazecie świadectwo matki trójki dzieci, która abortowała troje innych. Kilka dni po pojawieniu się gazety z tym świadectwem wręczyliśmy ją na ulicy kobiecie, która, jak się okazało, również jest matką trójki dzieci i… także abortowała trójkę innych i potrzebowała uzdrowienia. Inny przykład niezwykłego dotyku Boga dzięki tej gazecie można przeczytać pod tym linkiem. Otrzymujemy również wiele listów czy maili od osób (m.in. od więźniów) pragnących przemienić swoje życie, a dzięki gazecie docierają do Prawdy.

244,500

Łączny nakład

30,000

Nakład ostatniego wydania

28

Łączna liczba wydań

220

Szacunkowa liczba miejsc, do których trafia gazeta (nie licząc dystrybucji ulicznej)

GAZETA

Plany na dalszy rozwój

Pragniemy zwiększyć nakład tak, aby gazeta objęła całą Polskę. Niechaj Nadzieja zakiełkuje, z Bożą i Waszą pomocą, w życiu wielu osób. Pomagając nam, pomagasz tym wszystkim osobom, do których docieramy z gazetą. De facto, stajesz się nie tylko współwydawcą, ale przede wszystkim narzędziem w rękach Boga, pomagając ewangelizować na Jego Chwałę.

Ze swojej strony obiecujemy codzienną modlitwę na Różańcu Świętym oraz przyjmowanie Komunii Świętej w intencji naszych wspomożycieli. Dodatkowo raz w miesiącu w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich darczyńców. Z całego serca Bóg zapłać.

Wesprzyj nas