Skip to main content
 
 

Tak niewiele potrzeba,
aby dać nadzieję
tak wielu osobom...

Otwarte serce to serce niosące nadzieję

 
 

Przez ludzi dla ludzi...

Kiedy czynimy coś z miłości do bliźniego,
to nadzieja nie opuszcza jego

 
 

„Nie trać najmniejszej
sposobności do dobrego”

- Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec
(patron Fundacji Miłość i Nadzieja)

1
1

CO ROBIMY

Nasze projekty

Gazeta katolicka
„Ziarno Nadziei”

Celem gazety jest sianie nadziei pośród tych, którzy jej najbardziej potrzebują

Portal ziarnonadziei.pl

Pełen artykułów, portal został stworzony dla tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę

Ewangelizująco-edukacyjny kanał na YouTube

Niedługo pojawią się filmy o treści ewangelizującej i edukacyjnej

Projekty społeczno-integracyjne

Wkrótce pojawią się projekty wspomagające osoby wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem społecznym

MISJA I CELE

Pomagamy otwierać ludzkie serca na bliźniego

Wierzymy, że kiedy ludzkie serca są otwarte, oczy dostrzegają to co wydaje się być niewidzialne. Nasze główne cele to:

 • Działalność wydawnicza
 • Pomoc duchowa
 • Docieranie do osób potrzebujących pomocy
 • Aktywizacja osób wykluczonych
 • Działalność edukacyjna
 • Szerzenie wartości duchowych, społecznych i ekologicznych
Dowiedz się więcej

Nakład gazety „Ziarno Nadziei”

234,500

Łączny nakład

12,000

Nakład ostatniego wydania

26

Łączna liczba wydań

220

Szacunkowa liczba miejsc, do których trafia gazeta (nie licząc dystrybucji ulicznej)

GAZETA

Miejsca, do których trafia gazeta

„Ziarno Nadziei”

182

Areszty i więzienia

Ulice Warszawy i innych polskich miast

 • Ośrodki pomocy społecznej

 • Domy pogodnej starości

 • Ośrodki terapii uzależnień

 • Zakłady poprawcze

 • Schroniska dla nieletnich

 • Domy dla bezdomnych

 • Domy samotnej matki

13

Hospicja, szpitale i ośrodki onkologiczne

Pomagając Fundacji, pomagasz tym wszystkim osobom, do których docieramy. De facto, stajesz się nie tylko współwydawcą gazety katolickiej „Ziarno Nadziei”, czy też pomagasz współtworzyć inne projekty, ale przede wszystkim stajesz się narzędziem w rękach Boga, pomagając ewangelizować na Jego Chwałę.

Każdego Darczyńcę oraz każdą osobę modlącą się w intencji rozwoju Fundacji Miłość i Nadzieja otaczamy codzienną modlitwą różańcową i przyjmujemy za te osoby Komunię Świętą. Dodatkowo raz w miesiącu w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich Darczyńców.